Doğum yolu (kemik pelvis ve yumuşak doğum kanalı)

Doğum yolu, kemik pelvis ye yumuşak kısımlardan meydana gelir. Doğum kanalının kemik kısmı, gebelik dışında gebeliğin devamı müddetince doğum esnasında genel olarak şeklini değiştirmediği halde, doğum kanalının yumuşak kısmı, gebelik ve bilhassa doğum esnasında ileri derecede değişikliğe uğrar.