TRUNKUS ARTERİOSUS

Ventriküler septal defektin kapatıldığı ve sağ ventrikül ile pulmoner damarlar arasına bir valv conduit’in yerleştirildiği düzeltici bir ameliyat günümüzde mevcut en iyi bir palyasyon metodudur . Çocuk büyüyeceği için greft veya conduit değiştirilmek zorundadır. Bununla birlikte pulmoner vasküler hastalığın gelişme olasılığı önemli derecede azaltılmıştır.