AB0 sistem grubu

0 grubu olmayan bir yetişkine 4 veya daha fazla ünite kan olaysız şekilde verilmişse, gruba özgü kan bulunsa bile, 0 grubu kan genellikle devam edilebilir. Gruba özgü kana geri dönüş karan (eğer daha fazla transfüzyon gerekiyorsa) en iyisi, alıcının kanının çaprazlaştırması daha sonraki örneklerde yapılıp anti – A veya anti – B nin varlığı veya yokluğuna dayandırılmalıdır. A veya B grubu kan alan, AB grubu alıcının plazması anti -A veya anti – B içerecektir. Diğer değiştirme ilgili antikorlar göz önüne alınarak yapılmalıdır.