SPESİFİK HASTALIKLARDA RADYASYON TEDAVİSİ

Spesifik hastalıkların radyasyon tedavisine geçmeden önce, bir konuya daha dikkati çekmekte yarar vardır. Kanserli hastayı tedavi edecek hekim veya hekimler, herhangi bir uygulamaya ve hatta biyopsi yapılmadan önce konsültasyona çağırılmalıdır. Kesin tedavi plânı yapılıp, cerrahi, radyasyon tedavisi veya her ikisinin birlikte uygulanmasına karar verilmeden önce, lezyonun hiç dokunulmamış, sağlam şeklinin görülmesi gerekir. Lezyonun çıkartılıp, daha sonrada hastanın tedavi için başka yere yollanması, tedaviyi yapacak hekim ve hasta arasında büyük bir anlaşmazlığa yol açar.