Radyofarmasötikler

Radyofarmasötiklerin çoğu kullanılacakları nükleer tıp laboratuvarlarında hazırlanırlar, örneğin yarı ömrü 6 saat olan Teknesyum 99 m gibi maddelerin etkin bir biçimde kullanılmaları ancak bu yolla mümkün olur.Kesitsel anatomi şeklinde detay veren bilgisayarlı tomografi ve ultrasonografinin tersine radyoizotoplar, incelenen organın ve nadiren de bunun çevresindeki oluşumların düzeysel görüntüleri elde edilir. Radyoizotopik görüntüleme, spesifik organ ve dokularda radyoaktif maddenin birikimini etkileyen pek çok olayla bağımlılık gösterir. Elde edilen imajlar bu nedenle hem anatomik hem de fizyolojik bilgi içerirler.