Lenfogranuloma Venerum (Lymphogranuloma venereum)

Hastalık kendini iki şekilde gösterir. Erkeklerde en sık görülen lezyon süpürasyona giden ve iyileşmeyen sinüslere yol açan inguinal adenopatidir. Kadınlarda ve homoseksüel erkeklerde en sık görülen tablo ülseratif proktitdir. Proktit etkin bir şekilde tedavi edilmeyecek olursa sıklıkla anüs ve rektumda darlıklara yol açar. Ayrıca multipl perianal infeksiyonlar ve bunların sonucunda multipl anal fistüller gelişir. Bu komplikasyonun tedavisinde kolostomi ve multipl plastik cerrahi yöntemlerin kullanılması gerekir. Bazen anüs çevresinde kondilomatöz lezyonlar görülür. Kronik lenfatik obstrüksiyona bağlı olarak genital bölgede elefantiyazis (Elephan-tiasis) ortaya çıkar. Üretrit, servisit de sıklıkla görülür. Tanı serolojik testler ile konur. Tedavide tetrasiklin veya eritromisin kullanılır.