Atatürk Ve Bilim Hakkında Kompozisyon

Atatürk ve bilim konulu kompozisyon örneğimizi sizinle paylaşıyoruz.

Hepimizin de bildiği gibi Mustafa Kemal Atatürk, ülkeyi düşmanlardan arındıran ve ülkenin kaderini ve izlediği yolu değiştiren büyük bir önderdir. Atatürk, hem lider hem diplomat hem asker hem de bir bilim  adamıdır. Bu nedenle milletimizin bir çok alanda gelişmesini sağlamıştır.Bir Mustafa Kemal Atatürk daha bu ülkeye gelmeyecektir bu nedenle gün geçtikçe Ulu Önder Atatürk daha da özlenmektedir.

Atatürk’ün fikirlerini ve düşüncelerini unutmamalıyız ve o bizim nasıl davranmamızı istediyse o şekilde davranıp ülkemizi kalkındırmaya çalışmalıyız. Atatürk, bir çok bilim dalıyla ilgilenmiştir ancak bilimi araç olarak görmüştür. Çünkü bilim bir toplumun gelişmesi için büyük basamaktır. Atatürk de bunun bilincindeydi. Eğer bir ülke bilim ile uğraşıyorsa o bilimin çağdaş uygarlık seviyesine ulaşabileceğini öngörürdü.

Tüm bu nedenlerle Atatürk’ün düşüncelerini benimsemeliyiz ve ülkemizi ileri seviyelere götürmek için çabalamalıyız.