Akraba Evliliğinin Sakıncaları Nelerdir

Akraba evliliğinin sakıncaları

Akraba evliliği günümüzde önemini kaybetmiştir ancak geçmiş yıllara baktığımızda akraba evliliğini fazlasıyla görmekteyiz. Şunu söylemek gerekir ki insanların sağlıklı bir şekilde üreyip çoğalabilmeleri için akraba evliliklerinden uzak durmalıdırlar. Yoksa akraba evliliklerinden meydana gelen bebekler de sağlıklı olmayabilmektedir.

Akraba evliliği demek aynı geni taşıyan iki insanın evlenmesi demektir. Bu nedenle doğan çocuk da aynı genler ile dünyaya gelecektir bu durumda o çocukta farklı sağlık sorunlarına yol açmaktadır. Bu durum her akraba evliliğinde olmamakla birlikte olma olasılığı oldukça yüksek olan bir durumdur.

Akraba evliliklerinde sadece sağlıksız olan çocuklar değil anne ve babada bu durumdan etkilenmektedir. Örneğin; anne hamilelik döneminde diğer hamile bayanlara oranla daha fazla kanama ile karşı karşıya kalmaktadır.Ayrıca akraba evliliklerinde düşük yapma oranı da daha yüksektir.

Akraba evliliklerinde nasıl anne ve babanın genleri dünyaya getirdikleri çocukları etkiliyorsa ileri yaşamlarında o çocukların genleri de kendi çocuklarının sağlıklarında etkili olacaktır. Yani normal evliliklere göre akraba evliliklerinde hastalık riskleri daha fazladır. Çünkü yukarıda da belirttiğimiz gibi anne ve baba genleri aynı kalıtsal özellikleri taşımaktadır.

Tüm bu sakıncaların yanı sıra akraba evlilikleri sosyal hayata da olumsuz olarak yansıyabilmektedir. Bazı kesimlerce akraba evlilikleri hoş görülse de bazı insanlar akraba evliliklerine oldukça olumsuz bakmaktadır.