Ülkedeki Sorumluluklarımız Nelerdir

Ülkedeki sorumluluklarımız

,İnsanlar toplu halde yaşayan sosyal varlıklardır bu nedenle insanların ülkelerine karşı bir çok yerine getirmeleri gereken sorumlulukları vardır. Vatandaşlar ülkelerine karşı sorumluluklarını yerine getirdiklerinde ülkelerinde huzurlu ve refah içinde yaşarlar.

Ülkedeki sorumluluklarımız;

– Yasaların emrettiği kurallara uymalıyız.

– Hak ve sorumluluklarımızın bilincinde olarak davranmalıyız.

– Kanun ve toplum kurallarını bilmeliyiz ve o kurallara uymalıyız.

– Demokrasi, özgürlük ve eşitlik gibi kavramların anlamlarını bilerek bu kavramlara uygun davranan vatandaşlar olmalıyız.

– Diğer vatandaşlara saygılı bir şekilde davranmalıyız.

– Şiddetten uzak durmalıyız diğer vatandaşlarla sorunlarımızı şiddet ile çözmemeliyiz.

– Çıkarcı ve ayrımcı vatandaşlar olmamalıyız.

– Gelenek ve göreneklerimize saygı göstermeliyiz. Gelenek ve göreneklerimize bağlı olarak yaşamalıyız.