İnsanın Allaha Karşı Sorumlulukları Nelerdir

İnsanın Allah’a karşı sorumlulukları

Allah tektir,  yeryüzünü ve tüm kainatı, insanları yani kısacası tüm her şeyi şüphesiz yaratan Allah’tır. Allah’ın kullarına emir ve yasakları vardır ancak Allah’ın kullarından istediği en önemli şey Allah’ı inkar etmemeleri yani Allah’a şirk koşmamalarıdır. Allah’ı inkar edip ona şirk koşan kullarını Allah asla ve asla affetmez ve bağışlamaz.

Allah biz insanlardan bazı görevleri yerine getirmemizi istemiştir.

İnsanın Allah’a karşı sorumlulukları;

– İlk olarak insanlar Allah’ın varlığına ve birliğine inanmalıdır.

– Allah’ın emirlerine uyulmalıdır.

– Allah’ın yasaklarından kaçınılmalıdır.

– İnsanlar yeryüzündeki hiç bir canlıya zarar vermemelidir.

– Allah’ın biz kullarına verdiği nimetlerden dolayı ona şükretmeliyiz ve teşekkür etmeliyiz.

Tüm bu sorumluluklar kulların Allah’a olan sorumluluklarıdır. İnsanlar, Allah’a karşı bu görevlerini yerine getirmek zorundadırlar ki Allah da kullarını sevsin ve korusun.

İnsanın Allah’a Karşı Sorumlulukları Nelerdir