Ülke Şehir Köy Kasaba Ortak Ve Farklı Yönleri Nelerdir

Ülke şehir köy kasaba ortak ve farklı yönleri nelerdir

Belli bir toprak parçasına, bayrağa, başkente sahip olan bağımsızlığını kazanmış olan siyasi yapıya ülke adı verilir.

Köy ve kasabalara göre daha kalabalık nüfusa sahip olan insanların yerleşim yeri haline getirdiği alanlara şehir denir.

Kırsal kesim olarak adlandırılan kısmen sanayi ve ticaret faaliyetlerine sahip olan nüfusu 1000-2000 ile 10.000-20.000 arasında olan yerleşim yerlerine kasaba denir.

Coğrafi, toplumsal, ekonomik ve nüfus özelliklerine göre şehirden farklı olan temel geçim kaynağının tarım olduğu ve iş bölümünün mevcut olmadığı yerleşim yerlerine köy adı verilir.

Ülke şehir köy kasaba kavramlarının farklılıkları;

– En fazla nüfus yoğunluğu olan yerleşim yeri ülke sonra sırasıyla şehir kasaba ve köydür.

– Ulaşım olanakları açısından baktığımızda alan ne kadar küçük olursa ulaşım olanakları o kadar rahat olacaktır.

– İş imkanları büyük yerleşim yerlerinde daha fazla olacağından dolayı şehirler iş imkanları açısından oldukça şanslıdır.

– Sosyal farklılıklar ve gelişmişlik düzeyi büyük yerleşim alanlarından küçük yerleşim alanlarına gidildikçe azalır. Yani en gelişmiş alan ülke sonrasında şehir ve sırasıyla kasaba ve köydür.