Türkiye Cumhuriyetinin Çağdaşlaşmasında Kitle İletişim Araçlarının Katkıları Nelerdir

Türkiye cumhuriyetinin çağdaşlaşmasında kitli iletişim araçlarının katkıları

Mustafa Kemal Atatürk, Türk milletini çağdaş uygarlık seviyesine ulaştırabilmeyi kendine hedef olarak belirlemiştir ve bu amacına ulaşabilmek için çalışıp çabalamıştır ve sayısız inkılaplar yapıp eğitime büyük önem vermiştir. Atatürk’e göre Türkiye Cumhuriyeti de Batı ülkeleri gibi gelişmeliydi. Bu nedenle Atatürk, ülke içindeki iletişime de önem vermiştir. Özellikle Milli Mücadele dönemlerinde haberleşmeye daha da önem vermiştir. Çünkü Milli Mücadele döneminde ülkenin bir bütün olarak birbirinden haberdar olması gerektiğini düşünmüştür.

Mustafa Kemal Atatürk, 20 Ocak 1920 gününde Hakimiyet-i Milliye gazetesini çıkarmaya başlamıştır. O dönemde bu gazete yayınladığı haberleri kendi adıyla değil başka bir takma adıyla yayınlamıştır. Atatürk, iletişim ile ülkede birlik ve bütünlüğün sağlanabileceğini savunmuştur. Ülkede haberleşme ihtiyacı duyulduğundan dolayı kitle iletişim araçları gerekliliğini hissettirmiştir. O dönemlerde savaşlarda ve yapılan mücadelelerde haberleşmek oldukça zordu çünkü o dönemlerde haberleşme atlar sayesinde sağlanıyordu bu da zordu ve zaman alıyordu.

Tüm bu nedenlerden dolayı Mustafa Kemal Atatürk, ülkenin gelişmesi açısından kitle iletişim araçlarına büyük önem vermiştir.