Tip V Hiperlipoproteinemi

Tip V de VLDL ve şilomikronlardaki artışa bağlı olarak yüksek trigliserid düzeyleri görülür. Şilomikronların artışı bekletilen plazma tüpü üzerinde beyaz kre­ma tabakaları şeklinde görülür. Plazma kolesterolü hafif veya orta derecede artar. LDL kolesterol ve HDL koleste­rol normaldir.

Açlık plazmasında şilomikronların bulunması, pri­mer defekün plazma trigliseridlerinin parçalanmasında olduğunu gösterir. Bu durum VLDL deki artışı da açıklar. Genellikle normal olan heparin-lipoprotein lipaz aktivitesi, defektin tip I hiperipoproteinemidekinden farklı olduğunun kanıtıdır.
Tedavide bu tip için oldukça modifiye bir diyet önerilmektedir. Kalorinin % 15 i orta zincirli trigüseridler, % 40 ı karbonhidratlar, % 20 si protein ve % 25 i yağlardan oluşturulmalıdır.