Farenjit olan hastalarda tedavinin esas amacı

2. Süpüratif komplikasyonîarı önlemek, 

3. Klinik iyileşmeyi hızlandırmaktır.

‘ Streptokoksik farenjitin tedavisinde en sık karşılaşılan iki soru vardır.

1.   Streptokoksik faranjiti olan hastalarda tedaviyi takiben boğaz kültürü tekrarlanmalı mıdır?

2.  Boğaz kültüründe Grup A streptokok üreyen asemptomatik hastalar tedavi edilmeli midir?

10 gün süre ile uygulanan penisilin ve diğer antibiyotik tedavilerinde başarısızlık oranı %15~20’dir. Bu sebeple streptokokkal farenjitin sık görüldüğü mevsimde okul çocukları arasında taşıyıcılık oranı %5 ile %25 kadar yüksek olabilir. Taşıyıcılarda nonstreptokokkal farenjit ile streptokokkal farenjiti klinik olarak ayırt etmek mümkün değildir. Araştırıcıların çoğu boğaz kültürü pozitif olan ve semptomları streptokokkal farenjite uyan hastaların tedavi edilmesini önermekte ise de bir kısım araştırıcı da romatizma! kalp hastalığı bulunmayan kültür pozitif asemptomatik hastaların da tedavi edilmesini önermektedir.

Streptokoksik farenjit tedavisinde uygulanan tedavi şeması şu şekildedir.

a)  Ben zat hin e penicillin G: Erişkinlerde tek doz 1,2 Milyon ünite Benzathine penicillin G, çocuklarda ise 600 bin Î.Ü. Benza-thine penicillin G’nin intramüsküler olarak uygulanması yeterlidir, veya

b) Penicillin V: Erişkinlerde oral yolla günde 4 kez 250 mg. olmak üzere 10 gün, çocuklarda ise 50.000 ünite/kg/gün dozunda 10 gün süre ile günlük 3 veya 4 eşit doza bölünerek verilebilir.

c) Penicillin’e allerjlk olan hastalarda: Eritromisin penicillin’in iyi bir alternatifidir. Erişkinlerde günde 4 kez 250 mg, çocuklarda ise 30-40 mg/kg günlük dozda 4 eşit doza bölünerek 10 gün süre ile kullanılmalıdır.

Tetracyeline ve sulfonomid’ler streptokok suşlanmn çoğunun dirençli olması nedeniyle streptokoksik farenjit tedavisinde kullanılmazlar.

Korunma:

Difteri İle influenza tip A ve B için aşı ile aktif immunizasyon yapılabilir. İnfluenza tip A için profilaktik olarak amantadine kullanılması da etkilidir.