Tevrat Hakkında Kısa Bilgi

Tevrat hakkında bilgi vermek amacıyla sizler için bu yazımızı hazırladık.

Tevrat Yahudilerin kutsal kitabıdır. Tevrat’ın diğer adı “Eski Ahit” diye de bilinir. Tevrat’ı, Allah Musa Peygambere göndermiştir. Tevrat, uzun bir zaman diliminde tamamlanmıştır. Tevrat bir çok bilim adamının tepkisini toplamıştır ve bu bilim adamlarının savunma yağmuru altında kalmıştır.

Tevrat’ta İbranice, Yunanca ve Latince gibi dillerde yazılmış el yazmalarına rastlanmıştır. “Yaratılış (Tekvin)” bölümü Tevrat’ın en fazla önem gören bölümüdür. Tevrat’ın çıkış bölümünde Hz. Musa’nın İbranileri Mısır’dan kurtarma mücadeleleri anlatılmaktadır. Çıkış bölümünde “On Emir” bölümü de vardır.

Tevrat, 15. yüzyılda basılıp farklı dillere çevrilmeye başlanmıştır. Tevrat, yukarıda dediğimiz gibi kutsal bir ilahi kitaptır. Tevrat’ın temel olarak benimsediği düşünce ise değişikliğe uğramamış bölüm olan “On Emir” bölümündedir. Bu bölümde Allah’ın kullarına emrettiği hususları, yasakladığı konular bu bölümde yer almaktadır. Kısacası “On Emir” bölümünde kulların görev ve sorumlulukları bulunmaktadır.

Tevrat Hakkındaki Bilgi