SOL VENTRİKÜLER SAĞ ATRİAL ŞANT

Semptomatik hastalarda, kardiopulmoner by-pass ile sağ atrium dan direkt sütürlerle defekt kapatılır. Operatif ölüm oranı %5 den azdır.