Postoperatif Fekal Tıkaç

Cerrahiden önce tetkik için kullanılan baryum kalıntısı sertleşebilir ve baryum tıkacı oluşur. Genellikle su yeri en fazla emildiği sağ kolonda görülür ve tedavisi fekal tıkaçtan daha zordur. Semptomları, bağırsak tıkanıklığına benzer. Tedavide lavman ve purgatifler uygulanır. Peristaltizmayı stimule eden ve intraluminal sıvıyı artıran hiperosmolar bir solüsyon olan Diatrizoate (Hypaque), eğer diğer solüsyonlar başarısız kalırsa, etkili olabilir. Cerrahi nadiren gerekir.