Sarılık

Sarılığın biyokimyasal açıklaması plazma bilirubin düzeyinin normal değeri olan ortalama 18-24 u.mol/L (i.e.1,2 mg/dL) nin üzerinde olmasıdır.

Klinikte bilirubin değeri 50 n.mol/L (i.e.2,5 mg/dL) değerinin üzerindeyken ancak sklera ve deride renk değişikliği oluşturur.