KOKBOYA

Sakar. M.K. ve ark.: Arbutus adrachne L. (Ericaceae) üzerinde fitokimyasal araştırmalar-VIII. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı, bildin özetlen 60. İstanbul (1989).


Kırmızı kök. Kızıl boya, Kızıl kök, Kızıl boya otu, Yumurta boyası.

R. peregrina L. (Yabani kökboya): Kuzey Batı Anadolu bölgesinde yabani olarak, ye.lşen bir tür olup, yapraklarının tek damarlı olması ile yukarıdaki türden ayrılabilir. Bu türün kökleri de boyar madde olarak kullanılmakta ise de boyama özelliği yukarıdaki türden daha zayıftır.

Aynı maksat için Ege bölgesinde Sherardia ar-vensis L. (Rubiaceae) türü de kullanılmaktadır.

Bu türün ismi 1702-1715 yıllan arasında İzmirde İngiliz konsolosu olarak çalışmış bulunan, İngiliz botanik bilgini W. Sherard (1659-1728) hatırasına verilmiştir.

W. Sherard İzmirde bulunduğu sırada İzmir yakınındaki (Seyidköy) evinin bahçesinde Anadolu bitkilerinden ibaret bir kolleksiyon meydana getirmiş ve 10.000’den fazla örnek bulunan bir herbar-yum yapmıştır. Halen W. Sherard’ın bahçesinin yerinde Cengiz Han ilkokulu (Seydiköy) bulunmaktadır (1).