Patogenez

(1) infeksiyöz ajan

(2) Hassas bir hoşt

(3) Kapalı, perfüze olmayan bir boşluk.