ÖKSÜRÜK

Birbirinden uzun ya da kısa aralıklarla ayrılmış şekilde tek, tek ya da aralıksız üst üste olabilir. Bu ikinci tip öksürükte hasta uzun süre inspirasyon yapmadan, ciğerindeki hava bitene kadar öksürür. Siyanoz meydana gelir. Kan CO2 düzeyinin artması ile solunum merkezi uyanlıp, öksürüğü izleyen ötücü bir inspirasyonla nefes alır. Ekspiriurnla tekrar öksürük başlar. Bu tür öksürük boğmaca için tipiktir.

Yaş öksürükle beraber dışan atılan balgamın görünümü, rengi, miktarı kanlı olup olmaması gibi özellikleri ayırıcı tanı açısından önemlidir. Balgam yaymasının mikroskopik incelemesi ile de akciğer infeksiyon hastalıkları etkeninin tespiti yapılabilir.

İnfeksiyon hastalıkları seyri sırasında bu yukarıdaki semptom ve bulgulardan başka, meydana gelen patolojinin şiddetine göre, stridor, tiraj gibi solunum güçlüğü belirtileri ve aîveol duvarının infiltrasyonu sonucu gaz alış verişinin bozulması ile takipne ve siyanoz gibi solunum yetmezliği belirtileri de görülebilir.