Meperidin

Meperidin aynı analgezik dozlardaki morfinle aynı yan etkilere sahiptir. Mamafih, morfinin tersine, meperidin metabolize olarak normeperidine dönüşür ki bu da korkudan saraya (epilepsiye) kadar giden bir ilave yan etkiye yol açar.