Neoplastik

Sekonder tümörlerine daha sık rastlanır, özellikle serviks, endometrium ve över tümörlerinin invazyonu olarak karşımıza çıkarlar. Uterus veya över kaynaklı bir malignensiden dolayı histerektomi yapılmış hasta­larda, vajinal kanama ortaya çıkarsa nedeni araştırıl­malı ve biyopsi yapılmalıdır, çünkü geride bırakılan vajen parçasında metastatik tümör görülme sıklığı yüksektir.