Borderline seröz tümörler

Mikroskopik olarak, seröz kistadenokarsinomlara benzerler. Ancak, över stromasına invazyon izlenmemekle birlikte hücresel atipi mevcuttur.
Prognoz-10 yıllık yaşam (tüm hastalarda) %75’tir.