Gebelikte ilaç alma problemi

Gebe kadına çok zorunlu olmadıkça, gelişigüzel ilaç verilmemelidir. Doktor, vereceği ilacın teratolojik etkileri hakkmda gerekli bilgilere sahip olması lâzımdır.

Gebe kadının bulaşıcı hastalıklardan korunması;

Doktorun bu konuda daima titiz bir şekilde davranması lâzımdır. İcabeden vakalarda gerekîi aşırlar zamanında ve uygun dozlarda tanzim edilmelidir