Gebelikte Dişlerin bakımı

Gebe kadının, dişlerinin bakımına bilhassa dikkat etmesi ica-beder. Dünyada yaygın bir hale gelmiş olan «her çocuk, anneye bir dişe mal olur» ata sözü hiç de yanlış değildir. Bu bakımdan kadınlar, gebelik esnasında sistematik olarak diş muayenelerini yaptırmalıdır. Her yemekten sonra dişlerin uygun bir diş macunu ile fırçalanması ve ağız bakımına ileri derecede ehemmiyet verilmesi lâzımdır. Halk arasında yayılan «gebe kadınların diş tedavisinin tehlikeli» olduğu yolundaki tasavvur doğru değildir. Artık tecrübelerle sabit olmuştur ki, lokal anestezi ile yapılan diş çekilmesi bile abortuslara sebep olmamaktadır. Sinirli kadınlarda, diş tedavileri çabuk bitirilmeli ve kısa fasılalarla gebe kadının diş muayene masasına oturmasının önüne geçilmelidir.