Mitoz ile Çoğalan Canlı Çeşitleri

Nelerdir

Mitoz hücre bölünmesi vücut hücrelerinde rastlanılan bir bölünme türüdür. Bu bölünme ile büyüme, gelişme ve onarım gibi vücuttaki yaşamsal faaliyetler sürdürülür. Bir hücreden yine kendine benzeyen iki yavru hücre oluşur. Oluşan hücrelerin kromozom sayısı aynı kalır. Bölünen hücrede DNA’lar bölünen kromozomlarla birlikte kendilerini eşleyerek iki kat artar.

Mitoz bölünme, çekirdek eşlenmesi ve sitoplazma bölünmesi şeklinde iki bölümde gerçekleşir.

Çekirdek eşlenmesi ise 5 evre geçirir. Bunlar; interfaz, metafaz, anafaz ve telofazdır.

Mitoz bölünme sonucu kromozom sayısında ve yapısında herhangi bir değişme görülmez. Meydana gelen hücreler oluşturan hücrelerin aynısıdır. Yani 2n kromozomlu iki hücre meydana gelmiş olur.

Mitoz bölünme  ile oluşan canlılardan bazıları; Amip, Çekirge, Sinek, Solucan ve Öglena’dır.

Mitoz Bölünme ile Çoğalan Canlı Çeşitleri