Diskitis

Kronik osteomyelitte etken % 80 Staph.aureustur. Gram (-) enterik basil, diğer aerobik ve anaerobik veya mikst infeksiyonlarda olabilir. Nadiren Brucella ve mycobacteriumlar da yapabilir. Hastalar genellikle afebrildir, genellikle lokal bulgular ön plandadır. Bunlar ağrı, hassasiyet, yumuşak doku şişliği ve dışa drene olan sinüslerdir. Nadiren akut sistemik hastalık bulguları gösterirler. Kronik granülomatöz hastalığı olanlarda sık görülür. Bazen etiyolojisi saptanmayan kronik tekrarlayan multifokal osteomyelit görülebilir.