Kızılırmak Nehrinin Geçtiği Şehirler

Kızılırmak nehrinin kolları

Kızılırmak, ülkemizin en uzun nehri olma özelliğini taşıyan bir nehrimizdir. Kızılırmak nehri Türk topraklarında doğar ve Türk topraklarına dökülür. Kızılırmak nehrinin uzunluğu 1.355 km’dir. Kızılırmak nehri sivas’tan başlayarak yay şeklinde ülkemizi dolaşır.

Kızılırmak nehrinin kaynağı yağmur ve kar sularıdır. Yağmur ve kar suları düzensiz olarak eklendiğinden dolayı bu nehrin rejimi de düzensiz olmaktadır. Kızılırmak nehri Mart ayında kabarır ve en yüksek seviyesine Nisan ayında erişir. Kızılırmak nehri üzerinde baraj inşası başlamıştır bu nedenle Kızılırmak nehrinde su tutulmaya başlanmıştır.

Kızılırmak nehri üzerinde ufak ve büyük olmak üzere birçok delta yer almaktadır. Ayrıca Kızılırmak nehrinde 321 adet kuş türü yaşamını sürdürmektedir. Kızılırmak nehrinin adı Antikçağ’da Halys olarak bilinmektedir ve günümüzdeki ismi de buradan gelmektedir.

Kızılırmak nehri Sivas şehrimizde doğar ve sırasıyla Kayseri, Nevşehir, Kırşehir, Kırıkkale, Ankara, Aksaray, Çankırı, Çorum ve Samsun/Bafra şehirlerimizi dolaşarak Karadeniz’e dökülür.