İnsizyon ve drenaj

Sistemik belirtilerle birlikte olan bir abse acil cerrahi girişimi gerektirir. Deri altı abselerinde, muayenede fluktuasyon saptanması kıymetli olmakla birlikte oldukça geç ortaya çıkan bir belirtidir. Parotis ve perianal bölgede abseler çok büyük boyutlara ulaşsalar bile hiç fluktuasyon vermeyebilirler ve cerrah bu belirtinin ortaya çıkmasını beklerse, geçen süre içinde sepsis gelişebilir. Absenin drenajı ile ortaya açık bir yara çıkarsa da, dokular çok az skar bırakarak sekonder olarak iyileşir. Derinde Iokalize abseleri cerrahi olarak drene etmek güçtür, bunlar bilgisayarlı tomografi (CT) ve ultrasonografi rehberliğinde pekrutan olarak yerleştirilen katater yardımı ile drene edilebilirler. Septisemili bir hastanın ameliyata direncinin az olabileceği ileri sürülebilir ancak hakikatte bir abseyi cerrahi olarak drene etmek uygulanacak tedavi yöntemlerinin en önemli olanıdır. Hasta şokta diye nekroze olmuş bağırsağı rezeksiyonda gecikmek pek kabul edilecek bir durum değildir.