Islahat Fermanı Neden Olan Dış Sebepler

Islahat fermanı neden ilan edildi

Islahat fermanının ilan edilmesindeki temel amaç Osmanlı Devletinin yıkılış sürecini yavaşlatmak olmuştur. Islahat fermanıyla askeri ve siyasi alanda yenileşmeye gidilmiştir. Islahat fermanı, Sultan Abdülmecid zamanında ilan edilmiştir.

Islahat fermanı, Avrupalı devletlerin Osmanlı devletine baskı yapmaları sonucunda ilan edilmiştir. İngiltere, Avusturya, Fransa gibi Avrupalı devletler Osmanlı devletine baskı yapmışlardır. Ancak Paris antlaşmasından sonra da Islahat fermanı uluslararası sorun teşkil etmeye başlamıştır.

18 Şubat 1856 tarihinde ilan edilen Islahat fermanının özellikleri;

– Azınlıklara kanun önünde eşitlik sağlanması,

– Azınlıklar dahil herkesin askerlik görevini yapması,

– Azınlıklara ve gayrimüslimlere vergiler konusunda eşit davranılması,

– Gayrimüslimlerin mahkemelerde şahitlik hakkını kullanabilmesi,

– Mahkemelerin halka açık kurulması,

– İşkencelere son verilmesi,

– Rüşvetin artık olmaması,

– Hapishane uygulamasında değişikliklerin yapılması amaçlandı.

Islahat Fermanı Nedenleri