Hz. İdris’in Hayatı

Hz. İdris’in hayatı kısaca sizlere bilgi vereceğiz.

Hz. İdris, Hz. Şit’in torunudur. Hz. İdris’in gerçek adı Hanuh’tur. Hz. İdris’e çocuk yaşında Allah tarafından saltanat, hikmet ve peygamberlik vermiştir bu nedenle bu nimet verilen anlamına gelen “Müselles bin nimet” denmiştir. Babil’de doğduğu bilinen Hz. İdris, Hz. Adem’in büyük torunudur.

Hz. İdris yaşadığı dönemlerde Cebrail dört kez onu ziyaret ederek Allah’ın emirlerini iletmiştir. Hz. İdris yaklaşık 120 yıl peygamberlik yapmıştır. Hz. İdris’in bulutlara hükmedebilme, ağaçlarda kaç yaprak olduğunu bilme, ileri zamanlarda gönderilecek peygamberlerin isimlerini sayabilme gibi yetenekleri vardı.

Hz. İdris, peygamberlik döneminde Hz. Nuh’un geleceğini ve ona inanılması gerektiğini hatta büyük tufan olacağını söylemişti. Ayrıca Hz. İdris yaşadığı dönemdeki tüm dilleri bilirdi ve her kavmin anladığı dilden konuşurdu.

Hz. İdris, matematik ve astroloji biliminde oldukça bilgiliydi ve bu konularda hocalıkta yapmıştır. Ayrıca yüz ayrı şehir inşa ederek bu şehirleri dört bölüme ayırmıştır ve her bölüme bir vali yönetimine vermiştir.