İşitme Kaybı

Sensorinöral (bir tür işitme kaybı) işitme kaybı, kulak salyan­gozu ve sekizinci kafatası sinirinde oluşan bir hasardan dolayı olur. İç kulaktaki, kulak salyangozu içinde bulunan işitme kılları (yeniden çıkmazlar ya da kendilerini onaramazlar) yaşlanmadan ötürü öldükeri zaman veya bozulduklarında zaman meydan gelir. Bozulma genellikle, uzun zaman şiddetli gürültüye maruz kalmaktan, aym zamanda yaralanma sonucu da olabilir, hasar ya da enfeksiyon, toksik ilaçlar ya da kalıtımsal bir durum sebebiyle oluşur. Sonuç olarak, kulak salyangozuna ulaşan ses, uygun bir şekilde işlem görmez ve elverişsiz sinir sinyalleri beyne gönderilir.

Sensorinöral işitme kaybı, kalıcıdır ve genellikle her iki kulağı etkiler. Bazen, sensorinöral işitme kaybı, aniden gelişir. Doktorunuzla görüşmeniz çok önemlidir; kortikosteroid ilaçlarla yapılacak acil tedaviler, yardımcı olabilir.

Ses dalgaları dış ya da orta kulakta tıkanır veya engellenirse, bu vakaya iletken işitme kaybı denir.
İletken işitme kaybı, kulak kanalı, kulak zan ya da orta kulak­taki minik kemiklere gelebilecek zararlardan kaynaklanır. Tıkanma, biriken kulak kirinin, kulak enfeksi-yonlannın sebep olduğu iç veya dış kulak iltihaplanmalan, kolesteatom, otoskleroz ya da kulağa yabancı bir cismin kaçması sonucunda oluşur. Yaralanma veya enfeksiyon sonucu zarar gören bir kulak zan da bu tür bir işitme kaybına sebep olabilir.

işitme

SEMPTOMLAR
En sık rastlanılan, işitme kaybı belirtileri hakkında bilgi edinmek için, bir sonraki sayfada bulunan İşitme Kaybı Testini okuyunuz. Daha az rastlanılan belirtiler, kulağınızda çınlama veya hışırdama sesleri, kulak ağrısı, akıntı, sersemlik hissi ve mide bulantısıdır.

İŞİTME TESTLERİ

İşitme testleri, doktorunuzun, sizde ne tür bir işitme kaybı olduğunu ve işitme kaybının kapsamının ne olduğunu belirlemesine yardımcı olur. En basit işitme testi olan Rinne testi ve Weber testinde, ne tür bir işitme kaybınızın olduğunu anlamak için bir diyapazon kullanılır.
Rinne testinde diyapazon, mastoid kemiğinin karşısına kulağın kenanna konur (kemiğin ses iletkenliğini test etmek için) sonra dış kulağın kenarına konur (havanın ses iletkenliğini test etmek için). İletken ses kaybında, kemik iletkenliği daha iyidir zira titreşimler, dış kulak ya da orta kulaktaki problemleri baypas ederek kemiklerden geçip, kulak salyangozuna ulaşır.Sağlıklı veya sensorinöral işitme kaybı olan bir kulakta, hava iletkenliği, kemik iletkenliğinden daha iyidir zira, ses orta kulağın sağlıklı düzeninden kemiğe göre daha etkin bir şekilde aktarılır.

Tek kulak işitme kaybının olduğu durumlarda uygulanan Weber testinde, titreşimli bir diyapazon alnınızın karşısına, ortasına denk gelecek şekilde tutulur. İletken ses kaybınız varsa, sesleri zayıf bir işitme kaybıyla kulağın içinde daha iyi duyabi­lirsiniz çünkü kulak çevresel seslerden rahatsız edilmemektedir (bu, dış ve orta kulak anormallik­lerinde o kadar başarılı olmaz).

Odyometri, bir uzman tarafından yapılması gereken daha gelişmiş bir testtir. Odyometri için, ses geçirmez bir odada, ses yalıtımı sağlanmış kulaklık takılır ve belli bir anda kulağa gönderilen ses, dinlenir. Seslerin frekansı kademeli olarak artınlır (alçaktan yükseğe doğru) , sesi duyana kadar ton yükseltilir. Aynca birbirine benzeyen kelimeleri birbirinden ayırt edip edemediğiniz de test edilir.
Kulak zarının iç kısmındaki basınç çok yüksek ya da çok alçaksa, kulak zan sesi iyi bir şekilde yansıtamaz ve iletemez. İmpedans testi kulak zarınızın devinimini ölçer, bunun için kulağınıza konulan bir sonda ile kulak zarına ses dalgalan gönde­rilir. Eş anlı olarak, kulak kanalın­daki basınç değişir. Basınç değiş­tikçe kulak zarından dönen sesler, sondanın içinde bulunan bir mikrofon yardımıyla kaydedilir.

TEDAVİ SEÇENEKLERİ
Doktorunuz, işitme kaybınızın sebebini belirledikten sonra sizi bir işitme uzmanına yönlendirebilir. Yaşa bağlı işitme kayıplan kalıcıdır; bir işitme cihazı (bkz.aşağıda) önerilebilir. İltihaplar antibiyo­tiklerle tedavi edilebilir, bazen, iltihabın drene edilmesi (boşal­tılması) ve basıncın miringotomi yardımıyla rahatlatılması zorun­ludur. Hasarlı orta kulak yapılarının düzeltilmesi veya yenilenmesi için plastik cerrahi uygulanabilir.

İŞİTME CİHAZLARI

Bir işitme cihazı; sesleri elekt­riksel içtepiye dönüştüren bir mikrofon; bu sinyali yükselten bir yükselteç; bu sinyali sese dönüş­türen bir hoparlör; pil; ses tonu ayarlayıcıdan oluşur. İşitme cihazı, kulağınıza uyacak şekilde yapılmış olmalıdır. Farklı tipte ve çeşitte işitme cihazlan vardır; ne kadar büyük ve görülebilir olduklanna, duyduğunuz sesin kalitesine ve duyduğunuz sesi ayarlayabilmeniz-deki kolaylığa göre farklan oluşur.

Devlet sağlık sigortası (ABD’de yaşlılar için) ve birçok özel sigorta, işitme cihazınızın maliyetini karşı ve şekil olarak çekici bulmamakta­dırlar. Maliyet aralığı 200 $ ile 800 $ arasındadır. Kulak arkası işitme cihazı.
Bu modeldeki tüm elektronik bileşenler, kulağın arkasına sığabilen, plastik bir kutunun içindedir. Bu tipteki işitme cihaz­ları, bir önceki modele göre hafif de olsa, dışarıdan daha az görünür. Minik bir tüp, sesi, kutudan kullanıcının kulağına göre ayarlanmış bir parçaya götürür. Bir önceki modelden sonra bu model daha sağlıklı, tamiri daha kolay ve ses ayan daha kolay bir modeldir.

Kulak içi işitme cihazı. Bu alet, kulağınızdan esinlenerek üretilmiş bir alettir. Bu tip işitme cihazının dıştan kullanılan modellere göre avantajı, çok tiz sesleri yeniden daha iyi oluşturması ve daha az hışırtı oluşturmasıdır. Yukanda anılan diğer iki modele göre, dışandan daha az görünür. Diğer iki modele göre kullanımı daha kolay olmasa da sesi ayarlamanız, sağlayacak kumandası vardır. En birincil dezanatajı mikrofonun alıcıya yakın olması ve bu yüzden geri bildirim yapmasıdır. Ücret aralığı 600$ ile 900$ arasındadır.

Kanal içi işitme cihazı. Bu model, kulak kanalına göre ayarlanabilmesi için tüketiciye göre üretilir ve kulak içi modele göre daha az dışarıdan görülebilir niteliktedir. Ses ayarlama kuman­dası, kulak içi modele göre daha zor kullanılır. Maliyeti, 700 $ ile 1.000 $ arasındadır.

Tamamen kanal içi işitme cihazı. Bu model, tamamen kulak kanalının içine girecek şekilde ve burada dışarıdan görülemez olmasını sağlamak için tüketiciye göre üretilir. Bu modeli kullanabil­meniz için, uygun genişliğe sahip kulak kanalınızın olması gerek mektedir ve ses ayarını yapamaz­sınız. Uygun biçimin verilmesi birçok denemeyi gerektirebilir. Maliyet aralığı 1.200 $ ile 1.500 $ arasındadır.
Dijital işitme cihazı. Bu en yeni işitme cihazı modelinde minik dijital bir bilgisayar vardır ve bu bilgisayar, bir uzaktan kumanda yardımıyla değişik akustik ortam­lara göre programlanabilir (gürül­tülü bir restorandan, sessiz bir odaya kadar).

Bu modeller için fiyat, 1.500 $ ile 3.000 $ arasmda değişir.Bir iştme cihazına uyum sağlamak ve alıştığınızdan farklı bir sesi ayarlamak, birkaç hafta veya birkaç ay sürebilir. İşitme cihazınızı, başlangıçta, alışıncaya kadar, sessiz bir ortamda kullanın; daha sonra farklı ortamlarda ve seslerde deneyin. Alışkanlık kazanmak için, işitme cihazınızı hergün kullanının.