REJYONAL ANESTEZİNİN HASTA SEÇİMİ

Ruhsal yönden labil erişkin hastalar genellikle genel anestezi isterler, tecrübeli cerrah ve anestezistler zaman zaman küçük müdahalelerde bundan vazgeçirmeye çalışmak için konuşurlar.

İleri derecede kardiak veya pulmoner rahatsızlığı olan hastalarda karar için klinik muayene gereklidir. Bu tip hastalar eğer vaka kısa ve cerrahi sınırlı bir alanda tutulabilirse genel anestezide lokal anesteziyle olabileceğinden daha fazla riskle karşılaşabilirler. Eğer işlem geniş ve uzun süreliyse veya hasta rejyonal anesteziden rahatsızlık duyuyorsa genel anestezi daha az riskli olabilir.