İnsanı Diğer Varlıklardan Ayıran Özellikler

Nelerdir

İnsan  beden ve ruh itibariyle yaratılmışların en mükemmelidir. Kuran’da insanın bu iki özelliğiyle en güzel şekilde yaratıldığı ifade edilmiştir. İnsan topraktan yaratılmış ve beden itibariyle diğer canlılara benzemektedir. Akıl ve ruh yönüyle onlardan ayrılır.

Allah; Bitkiler, hayvanlar ve insanlar olarak üç grupta yaratılmışları toplamıştır. Bu varlıkları birbirinden ayıracak nitelikler vardır. Örneğin; bitkiler canlıdırlar ancak bir yerden başka bir yere hareket etme kabiliyetleri yoktur. Hayvanlar ise hareket eder ve kendine has işler yapar. Canlıların hepsi doğar büyür ve zamanı gelince de ölürler. Her canlı gibi insan da bir gün mutlaka ölümü tadacaktır.

İnsan pek tabii diğer canlılardan farklıdır.İnsan; akıl sahibi, düşünme yetisi olan, bilen, irade sahibi, özgür, sorumlu ve inanan bir canlıdır. Bu özellikleri itibariyle insan diğer canlılardan farklı ve Allah’ın yarattıklarının içinde en seçkinidir. Kur’an-ı Kerim’de yer alan “Biz, gerçekten insanoğlunu şan ve şeref sahibi kıldık”(İsra suresi, ayet 70) ayeti insanın üstün ve değerli bir canlı olduğunun ispatıdır.

Akıl: Akıl, insanı diğer tüm canlı varlıklardan farklı kılan özelliktir.

İnsanı, farklı kılan özellik  aklını kullanarak düşünme yetisi olamasıdır. Bazı hayvanlar insanlardan hızlı koşabilir, fakat insan aklı ile tüm hayvanlardan daha hızlı olmayı sağlayacak arabalar icat edebilir. Bazı hayvanların görme organı insanınkinden daha fazla gelişmiştir, fakat insan bulduğu teleskop veya mikroskop yardımıyla tüm hayvanlardan çok daha iyi görür. Kuşlar, uçabilir, fakat insanlar bir kuştan daha hızlı ve daha uzağa uçabilecek uçaklar üretmiştir. Tüm bu ayrıcalıklar  insan aklı ve bilgisi sayesindedir. Bilgi ve akıl, insanın güçlü olmasını sağlar. İnsanı tüm canlıların en üstün kılan aklı ve bilgisidir.

İnsanı diğer varlıklardan farklı kılan bir diğer özellik duygulardır. Merhamet, şefkat, cömertlik, vicdan, adalet, sabır, sevgi gibi bir çok duygu besler insanlar. İnsan bu duyguları kendi hayatına yansıttığı oranda diğer varlıklardan daha farklı olur.

Hakkında