Hİpotez Nedir

Hipotez nedir

Hipotezin diğer adı varsayımdır. Hipotez Latincede “Önermek” anlamını taşımaktadır.

Hipotez, var olan bir soruna üretilen geçici çözüm yollarıdır. Hipotez, bilimsel araştırmalar sırasında olaylar ve olgular arasında ilişkiler kurmak ve sonuçları bir nedene bağlamak üzere oluşturulan önermelerdir. Belirli olan bir problem için gözlemler ve araştırmalar yapılır ve hipotezler oluşturulur.

Hipotezin Özellikleri;

– Hipotez, tüm bulgulara uygun olmalı ve eldeki bulguları açıklamalıdır.

– Yeni doğruların bulunmasına zemin hazırlamalıdır.

– Var olan probleme çözüm yolları sunmalıdır.

– Hipotez deney ve gözlemlere dayandırılmalıdır.

– Mevcut hipotez, başka deney ve gözlemlerin yapılmasına elverişli olmalıdır.

Hipotezin Sonuçları;

– Hipotez kanıtlanır, deney ve gözlem yoluyla kesinleşir ve teori haline gelir.

– Eğer Hipotez yeni doğrularla desteklenirse kanun veya Teori konumuna gelir.

– Hipotez deney ve gözlemlerle desteklenemez ve çürütülür.

Hipotez Nedir