Hazıra Dağlar Dayanmaz ile İlgili Kompozisyon

Hazıra dağlar dayanmaz ile ilgili kompozisyon örneğimizi sizlerle paylaşıyoruz.

İnsanlar hep mevcut durumdan daha iyi yaşama sahip olmak isterler bunun yolu da çok çalışmaktan geçer. İnsan, çalışıp emek sarfetmeden tabi ki para kazanamaz ve yüksek standardı olan bir yaşama sahip olamaz. Ancak öyle insanlar vardır ki “Hem çalışmayayım hem de çok param olsun.” diye düşünürler ve hazır olanı harcamak isterler. Fakat bu insanların hazır olanı harcamaları uzun sürmez çünkü hazır harcandığı zaman eğer harcanan yerine konmuyor ise çabuk tükenir.

İnsan, iyi bir yaşam istiyor ise ve yaşam standardı yüksek olsun istiyorsa çalışmalıdır ve bir emek harcamalıdır. Çalışmayan insan hem verimsizleşir hem de para kazanamaz bu nedenle iyi bir yaşama sahip olamaz. Hazırı yiyen insanlar ise ellerindeki hazır parayı bir süre sonra tüketirler ve tabir-i caizse beş kuruşsuz kalırlar.

Hazır olan parayı harcayan ve yaşamlarını böyle sürdüren insanlar çalışmanın ne demek olduğunu ve emek harcayarak yaşamanın ne demek olduğunu bilmezler ve hazır olan bittiğinde de öylece kala kalırlar. Hazıra dağ dayanmaz atasözü de buradan gelmektedir. Bu nedenle insanlar çalışıp para kazanarak hayatlarını idam ettirmek zorundadırlar.