Gece Yatmadan Okunacak Dua

Gece yatmadan önce okunacak dua bilgisini aktarıyoruz.

Uyumadan Evvel Okunacak Dua

Arapça Okunuşu: “Allahümme eslemtü nefsî ileyke. Ve veccehtü vechî ileyke. Ve fevvadtü emri ileyke. Ve elce’tü zahri ileyke, rağbeten ve rehbeten ileyke. La melce’e, vela mencee minke illâ ileyke. Âmentü bi-kitabikellezî enzelte, ve binebiyyikellezî erselte.

Bu duanın Türkçe Anlamı ;

Allah’ım, nefsimi sana teslim ettim, yüzümü sana çevirdim. İşimi sana havale ettim. Sırtımı sana hem korkarak, hem de ümid ederek dayadım. Zaten senden başka sığınacak, sende başka dayanacak melce’ ve mence’de yoktur. Kurtarış ve himaye ancak sendendir, sana mahsustur. Allah’ım indirdiğin kitabına, gönderdiğin Peygamberine iman ettim. Bu hal ve iman ile uykuya yatıyorum.

Peygamber Efendimiz şunları okumayı da önermiştir ;

Uyumadan evvel Fatiha suresi okunmalı ve ardından bir sure okunmasını önermiştir. Daha sonra ise  şu duanın okunmasını buyurmuştur:

La İlahe İllallah, Vahdehu La Şerike Leh, Lehü’l mülkü ve Lehü’l Hamdü ve hüve Ala Külli Şey’in Kadir ve La havle vela kuvvete illa Billah denir.

En son ise 33 kere Süphanallah, 33 kere Elhamdülillah, ve 34 kere ise Allahu Ekber tesbihatını çekmeyi ve böylece 100 e tamamlamayı ve Kafirûn suresini okumayı önermiştir.

Gece yatmadan önce okunması gereken dualar