GASTROİNTESTİNAL KANAL

özofagusun 1/3 proksimal kısmında cerrahi eksizyon ve rekonstruksiyon güçtür ve radyasyon tedavisi, cerrahi eksizyon kadar iyidir. Dolayısıyla tedavi için radyasyon seçilmelidir.