TETANOZ DIŞINDAKİ KLOSTRİDYAL İNFEKSİYONLAR

Klostridyalar geniş bir spektrum içinde bir çok hastalıklara neden olurlar. Bunlar ihmal edilebilecek kadar az yüzeysel kontaminasyondan tutun da, bağ dokusunun invaziv selüliti ve hatta geniş doku nekrozu, ağır toksemi ile seyreden kasların anaerobik infeksiyonu şeklinde olabilirler.

Bunlardan 6 suş insanda infeksiyon yapar. Aynı lezyonda bir çok suşlar bulunabilir. Clostridium perfringens (C.welchii) %80 oranında, Clostridium novyi (C.oedematiens) %40 ve Clostridium septicum %20 oranında izole edilmektedir.