Hepatik Tümörler

• Malnütrisyon
• Hipoalbuminemi (• Rejeksiyon: riski azaltmak için immünosüpressifler kullanılır.
• Sepsis: profilaktik antibiotik tedavisi
• Biliyer striktürlere bağlı sızıntı nedeniyle yetersiz safra drenajı
Prognozu çok iyidir ve gelişmektedir. Bir yıllık yaşam %75-85’dir.