Fonksiyonel veya operasyonel tanım

Sınırda (Borderline) hipertansiyon 140-160 mmHg sistolik ve/veya 90-95 mmHg diastoliktir.