TİROİD HASTALIKLARI HİPERTİROİDİZM

— Sinirlilik, artan iştahla birlikte kilo kaybı, sıcağa tahammülsüzlük, aşırı terleme, müsküler zayıflık ve halsizlik, artan defekasyon frekansı, poliüri, menstrue! düzensizlikler, infertilite

Guatr, taşikardi, sıcak nemli cilt, tiroidde trill ve üfürüm, kardiak akım üfürümü, jinekomasti

— Göz bulguları: Dik dik bakma, göz kapağının kapanamaması, eksoftalmi

— îyod uptaki, T ,T4, T3 resin uptake artar. TSH çok düşmüştür, T supresyon testi anormaldir. 3

Genel Düşünceler

Hipertiroidizm genellikle diffüz hipersekretuar guatr (Graves Hastalığı) veya mutinodüler toksik guatr (Plummer Hastalığı) nedeniyle meydana gelir.

Hipertirodizmin nadir sebebleri arasında molar gebelik, TSH salgılayan hipofiz tümörleri, struma ovarii ve diğer bozukluklar vardır. Tüm biçimlerinde hipertiroidinin semptomlan kan akımındaki yükselen tiroid hormon seviyelerine bağlıdır. Tirotoksikozun klinik belirtileri silik veya belirgin olabilir ve alevlenme ve remisyon peryodları gösterme eğilimindedir. Bazı hastalarda sonunda kendiliğinden veya tedavi ile hipotiroidizm gelişir. Graves hastalığının nedeni bilinmemektedir, fakat otoimmun bir hastalık olduğu yolunda bulgular vardır. Birçok vaka, belirti ve bulgular ile kolayca teşhis edilirse de diğerleri (hafif veya apatetik hipertiroidizm) zor tanınır.

Tirotoksikozis normal T konsantrasyonu, normal veya yükselmiş radyoaktif iyod uptake’i normal proteine bağlı kısım fakat artmış serum T3 ile tarif edilmiştir. T psödotirotoksikozis ileri derecede hastalarda ara sıra görülür ve T4’ün T3 ‘e dönüşüm bozukluğuna bağlı artmış T seviyeleri, azalmış T seviyesi ile karakterlidir. Toksik nodüler guatra bağlı tirotoksikoz, Graves hastalığına bağlı olandan daha az şiddetlidir ve eksoftalmus, pretibial miksödem ve tiroid akropatisi gibi tiroid dışı belirtiler çok nadir olarak gözükür.

Eğer tedavi edilmezse, tirotoksikoz progressif ve derin katabolik bozukluklar ve kardiak hasara yol açar. Tiroid krizi veya kalp yetmezliği veya şiddetli kaşeksi ile ölüm olabilir.