Faşizm Nedir

Sıkça karşımıza çıkan bir kavram faşizm nedir ? Türk Dil Kurumu sözlüğünde faşizm tanımı şu şekilde tanımlanıyor:

“Demokratik düzenin yerine aşırı bir milliyetçi ve baskı düzeni kurmayı amaçlayan öğreti”.

Demokrasi ya da çok partili düzene geçildiği zaman bireyler özgürleştiler. Durum bunun tam tersi olduğunda gelmiştir. İnsanları birkaç yılda bir sandık denilen kutuya bıraktıkları kağıt parçaları ile demokrasinin geldiğini söyleyip insanları kandıran egemenler, ancak bu temelden yanlış olan bu duruma inananları olarak düşündükleri halk yığınlarını da inandırıp halkı sömürmeyi halkın rızasıyla meydana getirmişlerdir.

Ülkemizde en büyük faşist parti olarak CHP her zaman dominant rol oynamıştır. CHP zihniyeti Türkiye’nin geride kalmasının baş sebebi olan partidir. İlerlemenin önündeki en büyük engeldir. Türkiye sınırları ve içinde hayatını sürdürenleri kendine ait mallar gibi görüp onlara ait mutlak tasarruf hakkına sadece kendileri sahip olduğuna inanırlar. Halk çoğunluğu onlar için anlam ifade etmez. Yalnızca onların gerçek anlamda egemenliklerine boyun eğmelerini isterler. Bu durumda her tür baskı aracını kullanmaktan geri kalmazlar.

Ülkemizin oligarşik faşizan güçler tarafından her yönden sarıldığı ve sömürüldüğü tüm insanlar tarafından mutlaka görülmeli ve bireyler özgürlük için sömürüye karşı direnç göstermelidir.

Özgürlüğe giden yol faşizme karşı direnişten geçer. Faşizmi sadece ırkçılık olarak anlamak çok büyük bir yanılgıdır.

Faşizm insanlar üzerine baskı kurarak onlara istekleri dışında olan her şeyi zorlamaktır. Benim isteğim böyle ve bu şekilde olacak der faşist.

Bu tümceden hareketle şunu söyleyebiliriz ki;

CHP düşüncesi ve Türkiye üzerine çökmüş faşist oligarşik elit, afişe edilmeli ve halkımız özgür-bağımsız değerlerine kavuşmak için çalışmalıdır. Yeryüzünde en önemli değer özgürlüktür. Beyinlerinizi yıkayarak özgürlüklerinize sahip olanların farkına varmak için okumalı, araştırmalı, kıyaslamalı, tartışmalı ve düşünmelisiniz. Faşizm nedir kısaca bilgi verdik.

Faşizm Hakkında