Uzman Çavuşluktan Memurluğa Geçiş Sınavsız

Uzman Çavuşlar memurluğa sınavsız olarak geçiş yapabiliyorlar. Peki Uzman Çavuşluktan memurluğa geçiş sınavsız bir şekilde nasıl yapılıyor.

Geçmiş yıllarda 2 yıl TSK’ da görev yapan tüm uzman çavuşlar mesleği bırakmaları halinde devlet memuru olabiliyorlardı. Geçen yıl görev yapma süresi 7 yıla çıkarılmıştı. Belirtilen süre zarfında uzman çavuş görevini yerine getiren kişiler, belediyelerde zabıta ve güvenlik görevlisi kadrolarına açıktan atandı.

uzman çavuş

2002 yılında 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu’nda yapılan düzenleme uzman çavuşlara memur olabilme hakkını vermişti. Uzman erbaşlar, koruma ve güvenlik kadrolarına veya kurumların görevde yükselme yönetmeliklerinde bu düzeyde belirledikleri diğer kadrolara Kamu Personel Seçme Sınavı’na dahil olmadan atanma hakkına sahipler. Bunun için 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu’na tabi uzman erbaşların en az 7 yıl süre zarfında görev yapmış olması ve kendi arzuları doğrultusunda sözleşmelerini feshetmeleri gerekiyor. Kurum ve kuruluşlarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi memur olarak görev yapmak isteyen kişilerin, atanmak istedikleri yere başvurmaları yeterlidir. Başvurdukları kurumda kadro açığı var ise  kurum yöneticisinin onayı ile hiçbir sınava tabii olmadan atanabilirler. 2002 yılından beri yüzlerce lise mezunu uzman çavuş, çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında memur oldu. Bu kişilerin çoğu zabıta ve güvenlik görevlisi kadrolarında memur olmayı istedi.

‘Uzman erbaşların diğer kamu kurum ve Kuruluşlarına Atanmaları’na ilişkin tebliğ şöyledir:“Uzman erbaşların, 657 sayılı kanunun 97. nci maddesinde belirtilen sürelere tabi olmaksızın yürürlükteki Başbakanlık genelgeleri çerçevesinde açıktan atama izni alınması suretiyle aynı kanunun 92. maddesine göre koruma ve güvenlik görevlisi kadroları ile kurumların görevde yükselme yönetmeliklerinde bu düzeyde belirledikleri diğer kadrolara atanmaları hizmet ihtiyaçları göz önünde bulundurularak kamu kurum ve kuruluşlarının takdirinde bulunmaktadır.”

Sakarya’da TSK’dan kendi arzusuyla istifa eden 50’yi  geçen eski uzman çavuş belediye, valilik, Milli Eğitim gibi kurumlarda devlet memuru olarak tekrar göreve başladı. Belediyeyi seçenler çoğunlukla zabıta memuru kadrosunda görev aldı. Adapazarı Belediyesi’nde eski 7 uzman çavuş şimdilerde zabıta oldu.

Uzman Çavuşluktan Memurluğa Geçiş Hakkında