Epitelyal hiperplazi

Florid olağan hiperplazide sonradan invaziv meme kanseri gelişme riski artmıştır, atipik hiperplazide risk daha da artmış olarak karşımıza çıkar ancak carcinoma insitu (comedo)’nun bazı tiplerinde hemen kesin olarak mevcuttur.
Epitelyal hiperplazi, ancak eksize edilmiş meme dokusunun patolog tarafından mikroskopik olarak incelenmesiyle tanınır.