Tedavi Öncelikleri

Beyin yaralanmaları, sadece hızla derinleşen bir koma olduğu zaman, bakımda ön sırayı alırlar. Ekstradural kanama, kontrol ve serebral dekompresyon için ameliyat isteyen kritik bir acildir. Subdural kanama benzer bir aciliyet oluşturabilir. Eğer hastanın durumu izin verirse kenamanın lokalizasyonu için arteriografi veya CT yapılmalıdır. Beyine ve karına ait yaranın birlikte olduğu massif kanamalı hastalarda laparatomi ve kraniotomi aynı anda yapılır.

Diğer taraftan, kafatası kırıkları düşük bir önceliğe sahiptir ve genellikle karına ve göğüse ait daha kritik  yaralanmaların tedavisinden sonra ele alınırlar.

Çoğu ürolojik yaralanmalar birlikte olduğu karın içi yaralanma ile aynı anda tedavi edilirler. Pelvik kırıklar özel problemler ortaya çıkarırlar.

Eğer ekstremiteyi tehdit eden iskemi ve damara ait yaralanma olmadıkça, uzun kemik kırıkları atellenip yan acil bir durum olarak tedavi edilebilirler. Diğer taraftan açık kontamine yararlar mümkün olur olmaz, debride edilip temizlenmelidirler.

El yaralanmaları eğer erken olarak tedavi edilmezlerse, potansiyel enfeksiyon tehlikesi oluşturur ki, bu durum hastayı hayat boyu bir eksiklik içinde bırakmakla sonuçlanabilir. Hayatı tehdit eden yaralanmalarla aynı zamanda elinde tedavisi enfeksiyonu önler ve hastanın hayatını kazanma vasıtasını tahribattan korur.

Multipl yaralanmalı bütün vakalarda resüssitasyon yöneten hangi röntgen veya laboratuvar tetkiklerinin yapılması gerektiğine karar veren, diğer cerrahi uzmanlar ve anesteziyologlarla devamlı istişareyle bakım için öncelik tesbit eden bir “takım kaptanı” olmalıdır. Genellikle yaralı hasta bakımında geniş tecrübesi olan bir genel cerrah bu rolü üstlenir.

Tetanoz profilaksisi bütün açık kontamine yaralarda, delici yaralarda yanıklarda yapılmalıdır. Tek bir profilaksi planı bütün hastalara uygulanamaz.