GASTROİNTESTİNAL MOTİLÎTE DEĞİŞİKLİKLERİNE BAĞLI KOMPLİKASYONLAR

Gastrik peristalsis cerrahiden 24-48 saat sonra, kolonik peristalsis ise 48 saat sonra başlar ve çekumdan başlayıp ilerler. İnce bağırsak motilitesi daha az ekilenir ve absorpsiyon fonksiyonu hiç etkilenmediği için jejunostomi tübünden postoperatif ilk gün dahi beslemeye başlanabilir. Postoperatif ileus, önce hafif bir karın distansiyonuna (özellikle kolon şişer) sebep olur ve bağırsak sesleri ilk 48-72 saatte duyulmaz. Normal peristalsisin dönüşü hasta tarafından hafif krempler, gaz çıkışı ve iştahın dönmesi ile tarif edilir.