Edebiyatın Diğer Sanat Dallarından Ayıran Yönleri

Edebiyatın diğer sanat dallarından ayıran yönleri

Bir edebi eserin diğer bilim dallarından etkileniyor olması o eserin bilimsel olduğuna dair bir kanıt değildir. Çünkü edebi olan bir eser tüm beşeri faaliyetlerden yararlanır. Ancak edebi eserin tam olarak işlenebilmesi için diğer bilimlerden faydalanması gerekmektedir.

Edebi eserlerin konuları her ne kadar hayal ürünü olsa da işlenen konular sonradan gerçek olabilir. Nitekim bilim-kurgu türündeki eserlerin konuları her ne kadar öncelikle hayal ürünü olarak yazılsa da sonradan gerçek duruma gelmiştir. Bu sebepten dolayı edebi eserler bilimsel çalışmalara kaynaklık etmiştir.

Ortaya konulan edebi eserler genellikle kurmaca eserlerdir. Konu tamamen gerçek ve yaşanmış olsa dahi o eserin yazarı edebi eseri oluştururken kurgular ve konusunu hayal ürünü haline getirir. Bu yüzden edebi eserin yazarı objektif olmak durumunda değildir. Yazar, herhangi bir durumu övebilir ya da yerebilir.