Dil ve İletişim İlişkisini Açıklayınız

Dil ve iletişim ilişkisi kısa bir şekilde açıklamak için sizinle bu yazımızı paylaşıyoruz.

Dil, bireylerin birbirleri ile anlaşmasında ve iletişim kurmasında büyük bir olgudur. Dil sayesinde insanlar çevrelerindeki insanlara duygu ve düşüncelerini rahat bir şekilde ifade ederler.

Dil, öncelikle insanların iletişim kurma ihtiyacı ile ortaya çıkmıştır. İnsanlar, dil sayesinde çevresiyle, doğayla ve diğer insanlarla ilişkiler kurabilmişlerdir. İnsanların dil sayesinde kurduğu ilişkiler sadece insanlar arasında değil hayvanlar ile de kurulmaktadır.

İnsanlar bir arada yaşadıkları için ve sosyal varlık olduklarından dolayı dil, artık insanlar için bir yaşam biçimi haline gelmiştir. Ancak dediğimiz gibi hayvanlar da bir şekilde birbirleri ile iletişim kurarlar. Mesela, kuşlar ötüşerek birbirleri ile iletişime geçerler. İnsanlar iletişim süreci içinde birbirlerine sosyal, kültürel ve toplumsal özelliklerini de yansıtırlar.

Dil sayesinde geçmişte yaşanan olaylar da kuşaktan kuşağa aktarılarak herkesin öğrenmesini sağlar.

Dil ve İletişim İlişkisi